O projekcie


Twierdza Kraków, mimo że od jej powstania minęło już ponad 100 lat, nadal zachwyca. Przeszło trzysta obiektów, które postarałem się umieścić na mapie (a to i tak jeszcze nie wszystko) pokazuje ogrom twierdzy ale i pracy, jaka musiała zostać włożona w jej powstanie.


W obecnym kształcie Geoportal Twierdzy Kraków przedstawia położenie kilkuset obiektów samej twierdzy jak i tych z nią związanych.


Główną częścią geoportalu jest oczywiście mapa przedstawiająca poszczególne obiekty, które naniesione są w dwojaki sposób. Pierwszy - w postaci poligonów. Tam, gdzie to było możliwe starano się jak najdokładniej przedstawić zasięg obiektów (elementów twierdzy jak forty, bastiony, szańce czy budynki lub zespoły budynków itd.). Drugi sposób - w postaci oznaczeń punktowych. Dodano symbol określający typ obiektu. Nie jest to ostateczna wersja oznaczenia poszczególnych obiektów.


Klikając na poszczególne symbole otwieramy okno z informacjami o obiekcie. Każdy obiekt opisany jest przynajmniej nazwą. W przypadku Cytadeli, fortów, bastionów, punktów oporu, baterii, 2 obiektów mieszczących dowództwa twierdzy i I Korpusu, krótki opis z podstawowymi informacjami, jak np. uzbrojenie, stan zachowania, rok wybudowania, załoga. W przypadku Cytadeli, budynków dowództwa (twierdzy i I Korpusu), fortów, bastionów i punktów oporu dodano również podstrony z szerszym opisem pochodzącym z wymienionych niżej źródeł. Część opisowa poszczególnych kolejnych obiektów będzie uzupełniana.


Na mapie możemy również znaleźć przebieg granicy między Austro-Węgrami a Rosją w 1900 roku (przebieg granicy pochodzi głównie z mapy Festungs-Umgebungs-Plan von Krakau), jak również zasięg poszczególnych obszarów obronnych (w literaturze obszary te różnie nazywane: obszar obronny, obszar warowny, sektor obronny etc.). O ile granica pomiędzy poszczególnymi obszarami obronnymi była stosunkowo łatwa do wyznaczenia na podstawie dostępnej literatury, to zasięg zewnętrznych obszarów obronnych, które naniosłem na mapę (III-VIII) można traktować na prawdę bardzo umownie.


W tym miejscu chciałbym nadmienić, że jeżeli ktoś z Was chciałby mieć choć symboliczny wkład w tworzenie tego geoportalu, jestem otwarty na współpracę. Również otwarty jestem na wszelkie uwagi czy komentarze. Konstruktywna krytyka mile widziana. Można do mnie napisać na adres: geoportaltwierdzykrakow@gmail.com


Chciałbym poniżej wymienić źródła informacji, z których korzystałem. Polecam również gorąco zapoznanie się z wymienionymi niżej materiałami, szczególnie tych, którzy dopiero chcą zacząć poznawanie Twierdzy Kraków.


Mapy Festungs-Umgebungs-Plan von Krakau w skali 1:10 000. Arkusze mapy, które wykorzystałem pochodzą ze stron:

 • Archiwum Map WIG
 • Portal Dziedzictwa Kulturowego Węgier

 • Korzystałem również z informacji zawartych na stronie Twierdza Kraków, gdzie w sekcji MAPY można przejść do mapy stworzonej przez autora strony w Google Maps


  Informacje o obiektach pochodzą głównie z literatury:

  • Łukasik H., Turowicz A., Twierdza Kraków znana i nieznana, cz. I, II i III, Wydawnictwo "Przedsięwzięcie Galicja", Kraków 2002.
  • Bognadnowski J., Warownie i zieleń Twierdzy Kraków, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1979.
  • Czasopismo Forteca, nr. 12 - Spis obiektów kubaturowych Twierdzy Kraków, Michał Chłopek.

  • Korzystałem również ze stron internetowych, które poświęcone są Twierdzy Kraków. Przede wszystkim: